“Grön starr”

(glaukom)

Glaukom är en grupp av sjukdomar, som kännetecknas av att synnerven långsamt förstörs. Synnerven överför signaler från ögats näthinna till hjärnan. Glaukom kan diagnosticeras med de metoder som ingår i ögonhälsoundersökningen och behandlingsresultaten är, vid tidig upptäckt,  förhållandevis goda.

Glaukom behandlas vanligen med ögondroppar, eventuellt med tillägg av en enkel laserbehandling. Det finns också operationsmetoder, som används i svårare fall. Risk att få glaukom är större om du är över 45 år, har glaukom i familjen (föräldrar, syskon, barn) och/eller  förhöjt ögontryck. Du känner inte själv av ett förhöjt ögontrycket, annat än i undantagsfall.

Hur påverkas synförmågan av glaukom?

I tidiga stadier mycket lite eller inte alls. Med tiden uppstår fläckvis nedsatt synförmåga i synfältet, den del av synen vi använder för att vägleda oss. Slutresultat, utan behandling, kan vara ”tunnelseende” dvs man uppfattar det, som är rakt fram, men ser ingenting åt sidorna.

narmaste-puffEtt stort problem är att skador på synfälten kan utgöra hinder för fortsatt körkortsinnehav. De skador, som uppstått på grund av glaukom, kan inte repareras.

 

Internationella rekommendationer om ögonhälsoundersökning:

Från 45 år, ingen riskfaktor – undersökning vartannat eller var tredje år

En eller flera riskfaktorer – undersökning  varje år

Eyediagnostics Scandinavia AB, Org.nr 5567125595, Björkvägen 4 642 63 Mellösa, Tel.+46(0)10 101 55 40-  epost: info@eyediagnostics.se

Senast ändrad: 20 februari, 2015